از تفکر تا عمل گرایی

از تفکر تا عمل گرایی

 

چیزی که باعث می شود ما را وارد یک زندگی خلاقانه شویم ترکیب عمل و اندیشه ماست ،بعضی از انسانها عادت دارند به عمل گرایی و بعضی به تفکر اما زندگی خلاقانه در هیچ کدام از اینها نیست نه در عمل تنها و نه در فکر تنها زندگی تنها با ترکیب فکر وعمل صورت می گیرد که در این مقاله میخواهم به هر کدام از این موارد به صورت جداگانه بپردازم

 

 

مسئله اول

 تفکر راه را نمایان میکند:

هرچیزی که در این دنیا خلق شده در ابتدا به صورت فکر وتجسم بوده و بعد ازآن با فکر های بعدی راه درست ان نمایان شده ولی این  دراین موضوع تفکر به تنهایی نبوده که توانسته است باعث اختراعات متعدد شود بلکه این تفکر همراه با عمل گرایی یا بهتر است بگوییم  چاشنی دیگری به اسم ازمایش بوده که باعث شده انسان ها دست به اختراعات متعددی بزنند 

مسئله ی دوم :

عمل سالم تر از اندیشه است و فقط باید عمل کرد:

در مسئله ی دوم قضیه به این صورت بیان می شود که فقط به عمل تاکید دارد و انسان های عمل گرا در این قضیه این گونه نقل می کنند (عمل سالم تر از اندیشه است و فقط باید عمل کرد)  یعنی  اینکه اگر می خواهی در کاری موفق شوی فقط باید به آن کار عمل کنی ولی قبل از عمل باید به این موضوع بپردازیم که هدف ما در کارمان چیست و دقیقا باید به چه چیز هایی اقدام کنیم و این سلسله کارها برای چه هدفی باید انجام شوند؟

پس ما تا وقتی که هدفمان را در کارمان مشخص نکرده ایم وبرای هدف خود اقداماتی تعیین نکرده ایم نمیتوانیم عملی مفید انجام دهیم ؟

پس ما در این جا به این نکته اساسی برمی خوریم که بدون فکر هیچ عملی نه درست انتخاب می شود  و نه درست عمل پس ابتدای هرکار باید به هر موضوعی فکر کنیم (نه بیش از حد)و بعد از فکر درباره آن موضوع با هر چیزی که بدست آوردیم به عمل کردن بپردازیم

اگر بخواهم فرمولی از کار منتهی به نتیجه خوب را به شما بدهم میشود آن را در فرمول زیر خلاصه کرد:

تفکر+عمل   برابراست با: نتیجه اولیه +بازخورد گیری + تفکر درباره نتیجه اولیه +عمل به نتیجه بازخورد اول و . . .

اما این فرمول را میتوانید تا هر چه قدر بازخورد هم انجام دهید و کار خود را همیشه بروز کنید

پس کار درست ترکیبی ازتفکر و عمل است

عرفان منظری

عرفان منظری هستم مربی و مدرس مهارت های زندگی ویادگیری وبه افرادکمک میکنم با ، درست یادگرفتن و به کاربردن مهارت های زندگی ،،،،، زندگی اجتماعی ، کاری و شادتری راتجربه کنند

پاسخی بگذارید

بستن منو