چگونه ارتباطات خود را برسی کنیم؟

چگونه ارتباطات خود را برسی کنیم؟

فارغ از اینکه در چه شغل و حرفه ای هستیم نیاز به ارتباط  با دیگران همیشه در و جود ما بوده و هست اما اینکه چگونه ارتباط برقرار کنیم و  افراد مناسب را پیدا کنیم و با انها ارتباط موثر  برقرار کنیم خود جای صحبت های فراوان دارد که در این مقاله قصد دارم بر مبحث دسته بندی دایره های ارتباطی را شرح بدهم

در دایره ارتباطی همه انسان ها

افراد به سه دسته تقسیم میشوند:

دسته اول:

ارتباط محدود ها هستند که خود به سه دسته

سه دقیقه ای

سه ساعته

سه روزه

تقسیم میشود

دردسته اول دوستان سه دقیقه ای: شامل افرادی میشوند که ما فقط سه دقیقه میتوانیم با آنها حرف یزنیم و د رسه دقیقه صحبت با انها ارتباط موثری داریم

و اگر ارتباطمان بش از سه دقیقه طول بکشد به احتمال زیاد دچار تعارض میشویم

به عنوان مثال  همسایه ما دوست سه دقیقه ای با من است و من با اقای همسایه فقط سه دقیقه ارتباط موثری داریم

اما دسته دوم ارتباطی

دوستان سه ساعته ما هستند یعنی اینکه ما فقط میتوانیم سه ساعت از وقتمان را با آنها بگزرانیم نه سه روز مثل بعضی از همکاران ما در محیط کار یا دانشگاه و . . . که فقط میتوانیم سه ساعت وقت خودمان را با آنها بگزرانیم

و دسته سوم ارتباط محدود که شامل دوستان سه روزه  یا دوستان اردویی ما میشوند دوستانی هستند که فقط میتوانیم سه روز را به اندازه یک اردو کوچک با انها باشیم

 دسته قطع ارتباطی

 همان افرادی که نباید دیگر در زندگی ما باشند وفورا باید با آنها قطع ارتباط کنیم

این افراد همان افرادی هستند که  با افکار سمی یا  رفتار خود تاثیر مخربی بر روی ما میگزارند و فورا باید ارتباط خودمان را با انها قطع کنیم

دسته گسترش ارتباطی

دسته مهمی که به نقل از جیم ران این افراد مهم ترین افراد در زندگی ماهستند و ما با انتخاب صحیح این افراد می توانیم زندگی خودمان را به سمت و سوی درستی هدایت کنیم و باید در انتخاب این افراد دقت فراوانی داشته باشیم

چرا که ما همان ادمی میشویم که 5 نفر افراد اطراف ما تشکیل داده اند

پس ما با کمی دقت  در دوستان خود می توانیم فرق دوست سه دقیقه ای و گسترش ارتباطی را پیدا کنیم و به تفکیک دوستان خود بپردازیم

عرفان منظری

عرفان منظری هستم مربی و مدرس مهارت های زندگی ویادگیری وبه افرادکمک میکنم با ، درست یادگرفتن و به کاربردن مهارت های زندگی ،،،،، زندگی اجتماعی ، کاری و شادتری راتجربه کنند

پاسخی بگذارید

بستن منو