چگونه سراپا گوش باشیم؟

چگونه سراپا گوش باشیم؟

 

1-صورت وبدنمان متمایل به شخص باشد :

اولین موضوعی که در گوش دادن باید مد نظر داشت  این هست که صورت وبدن ما متمایل به شخص مقابل باشد و درست به سمت اوباشیم و همچنین او را نگاه کنیم و نه اینکه نگاه و بدن ما به سمت و سوی دیگری باشد

2-نشان دادن گوش دادن با حرکات سرمان

حرکات سر یکی ازمواردی هست که میتواند در طرف مقابل ما این حس را ایجاد کند  که ما داریم صحبت های او گوش میکنیم

پس وقتی داریم با کسی صحبت می کنیم با حرکات سر خود به نشان اینکه ما صحبت های او را می شنویم می توانیم حس خوبی به طرف مقابل خود القا کنیم

3-قطع نکردن صحبت شخص

شاید تا به حال برای شما هم پیش امده باشد که وقتی با کسی صحبت میکردید و حین صحبت آن شخص صحبت شما را قطع کرده و خودش شروع به صحبت کرد و شما هم حس بدی را تجربه کرده اید ،

از این موضوع می خواهم به این نکته اشاره کنم که همانطور که بین صحبت ما وارد شدن توسط دیگران حس بدی را درما منتقل می کند برای دیگران نیز همینطور است پس مراقب خودمان باشیم تا در بین صحبت کسی کلام اورا قطع نکنیم

4-سراپا گوش و  حین صحبت دنبال پاسخ نباشیم

عجله نکنید !!

فرصت هست هنوز!!

فرصت اینکه اگر لازم دانستید جواب مخاطب خود را بدهید و نکاتی را که لازم است به او بگوییم و فقط در حین صحبت باید سراپا گوش و اگر در موضوعی احساس کردیم لازم است بگوییم آن موضوع را روی کاغذی بنویسیم و بعد از  صحبت در صورت نیاز بگوییم

5-نذاریم احساس ما به جای ما صحبت کند

بعضی وقت ها ما نسبت به طرف مقابلمان یک حس داریم (خوب یا بد) خوب مثل حس دوست داشتن و بد مثل حس تنفر

بدی این حس زمانی ظاهر میشود که  به جای ما در گفتگو صحبت کند یعنی اینکه وقتی ما نسبت به طرف مقابلمان یک حس تنفر داریم این حس تنفر باعث میشود تا به صحبت های او گوش ندهیم و لحن بدی در صحبت خود  داشته باشیم

پس مراقب احساس خود باشید وفقط به صحبت های طرف مقابلتان با تکنیک های بالا گوش کنید تا بتوانید موثرتر گوش دهید

عرفان منظری

عرفان منظری هستم مربی و مدرس مهارت های زندگی ویادگیری وبه افرادکمک میکنم با ، درست یادگرفتن و به کاربردن مهارت های زندگی ،،،،، زندگی اجتماعی ، کاری و شادتری راتجربه کنند

پاسخی بگذارید

بستن منو