سلام عرفان منظری هستم مربی و مدرس مهارت های زندگی ،تحصیلی و مطالعه وبه افرادکمک میکنم با ، درست یادگرفتن و به کاربردن مهارت های زندگی ،،
زندگی اجتماعی ،
کاری و شادتری راتجربه کنند
رشته تحصیلی:روانشناسی

عضو انجمن روانشناسی ایران

نویسنده
پژوهشگر
مربی توسعه فردی
برگزار کننده کارگاه های اموزشی

حساب ها:

شماره کارت:

6104337688725223

شماره حساب:

8157758948

 

شماره کارت:

5859831104762611

شماره حساب:

8301538007

اطلاعات تماس:

صفحه ما در اینستاگرام
شماره تماس:
09195662879

 

بستن منو