به دانش آموزان و دانشجوها کمک میکنیم

تحصیل باکیفیت و بهتری داشته باشند.

جدیدترین دوره‌ها

درکنار شما هستیم تا رسیدن به موفقیت

عرفان منظری کیست ؟

عرفان منظری هستم.  روانشناس،مشاور تحصیلی و کنکوری، عضو انجمن روانشناسی ایران و به دانش آموزان و دانشجوها کمک میکنم تا تحصیل با کیفیت تری داشته باشند یعنی یادبگیرند چطور بهتر تحصیل ،مطالعه و زندگی کنند و در نهایت از درس به موفقیت،شغل و درآمدبرسند. باید بدانیم که در زندگی از نظر زمانی خیلی فرصت اشتباه یا انتخاب های غیر اصولی نداریم پس باید به بهترین شکل ممکن در زندگی قدم برداریم و از تجربیات و تفکر های افراد با تجربه تر نیز استفاده کنیم . 

مهمترین خدمات و آموزش های ما

در چه حوزه‌هایی در خدمت شما هستیم؟

مشاوره وبرنامه ریزی تحصیلی وکنکوری

استراتژی تنها راز شکست کنکوره اینجا یادش بگیر...

محصولات وخدمات رایگان

رایگان شروع کن...

مهارت های یادگیری حرفه ای و تندخوانی

حرفه ای وبا سرعت برق یادبگیر

مهارتهای زندگی‌حرفه ای

زندگی‌اصولی درکنار تحصیل

انتخاب رشته کنکور

ننتیجه زحمات یکساله شما

محصولات غیرحضوری

از هرجای دنیا یادگیریا شروع کن

ویدیو ها

خبرنامه

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد