استعداد یابی خصوصی

بدون امتیاز 0 رای
970,000 تومان
970,000 تومان

انتخاب رشته پایه نهم

بدون امتیاز 0 رای
1,300,000 تومان
1,300,000 تومان

انتخاب رشته دانشگاه آزاد

بدون امتیاز 0 رای
980,000 تومان
980,000 تومان

انتخاب رشته کنکور سراسری

بدون امتیاز 0 رای
2,100,000 تومان
2,100,000 تومان

برنامه ریزی تحصیلی خصوصی (پک vip پلاس)

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان

ویژه داوطلبان کنکور سراسری کارشناسی و دانش آموزان مقطع متوسطه اول و دوم

1,500,000 تومان

برنامه ریزی تحصیلی خصوصی (پک vip)

بدون امتیاز 0 رای
1,100,000 تومان

مطمئن و حرفه ای قدم بردار…

1,100,000 تومان

برنامه ریزی تحصیلی خصوصی (پک vip)

بدون امتیاز 0 رای
990,000 تومان

ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دانشجویان مقطع کارشناسی

990,000 تومان